structure
................ Välkommen

Klubben startades 1990.
Vi är idag 60 medlemmar.


För mer information,
kontakta Tore Dahlström:
070 - 571 7000   /   tore@tore.se
....... .
.
Träningstider:

Måndag: 17:00 - 20:30    barn / vuxen
Onsdag: 17:00 - 20:30    barn / vuxen
Fredag:  18:00 - 19:00     friträning
.
.


Copyright © 2002 MICROANSA. All rights reserved.
13145